Anmälningsblankett och info

OBS! ledningen har möjlighet att sortera utställare efter produkter och utbud så det inte blir för många av varje etc. 

Anmälningsblankett

Silvergruvans Medeltidsdagar

30 juni - 1 juli 2018

Företag/person:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adress:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonnummer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: – – – – -------------------------------------------Hemsida:---------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisations/personnummer:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tält/marknadsstånd: längd:---------------------------bredd------------------------------------beskrivning-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marknadshyra: 625:- för 3 meter. Sen tillkommer 100;-/meter

Önskas el: Ja---------------Nej------------------

Varor att sälja:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrigt:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glöm inte att bifoga bilder på era produkter och marknadsstånd tillsammans med anmälan.

Anmälan skickas till:

Magmar Naturprodukter HB, Varmsätra, Enkelstuguvägen 12, 724 81 Västerås. Telefon: 0708-166492. info@magmar.se www.silvergruvans-medeltidsdagar.123minsida.se

Övrig information

 

Intresseanmälan till:

Silvergruvans Medeltidsdagar

 30 juni - 1 juli

Viktiga datum och tider:

Sista anmälningsdag:        

Uppackning                       29 juni

Öppettider:                      10-17

Alla bilar, fordon måste vara borta från marknadsplatsen en 1/2 timme innan marknaden öppnar, Ingen för köra in innan marknaden stängs. Bilar, släp parkeras på hänvisad plats vid ankomst.

En marknadsplats kostar (3) meter 600;-.Var noga med att anteckna i anmälan om Ni vill ha större plats. Skriv även bredden i anmälan och beskriv hur ert tält/stånd ser ut så vi kan ge er en passande placering.

För att vara säkra på att få en plats så ber vi Er att skicka in anmälan så fort det bara går.

El måste bokas i förskott. Alla som bokat el ansvarar själva för at ta med skarvsladdar för utomhusbruk, samt för att kopplingar är säkra. Arrangören äger rätt att under helgen ta bort elkopplingar som är osäkra. Ex. på detta kan vara icke täckta kopplingar som fylls med vatten. Alla dessa regler ang. elen är för att den verkligen skall fungera hela helgen. Vänligen respektera detta och se över er el.

All form av försäljning, utdelning eller utskänkning av mat, dryck, godis och dylikt på marknaden måste godkännas av arrangören. All form av lotteriförsäljning eller tävlingar måste ha tillstånd av arrangören.

Utställningsområdet ska lämnas i det skick det tillträdes: Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen: Utställaren sköter renhållningen i och kring sin marknadsplats samt grovstädning efter marknaden. Skräp slängs på anvisat plats (i container på området).

Utställare är skyldiga att följa regler, anvisningar eller annat som uppmanas av statlig eller kommunal myndighet. Arrangören är inte ansvarig för därav uppkomna kostnader.

Arrangören ansvarar inte för skador på utställda varor och material, inte heller assurans av något slag. Skulle arrangören p.g.a. krig, strejk, lockout, brand eller annan jämförlig händelse tvingas inställa eller uppskjuta marknaden återbetalas ej erlagd platshyra, utställaren äger dock rätt till sin plats så snart marknaden kan öppna. 

Eftersom marknaden är politisk neutral får inte någon form av propaganda förekomma.

Utställningsområdet är inte inhägnat, men hålls bevakat under icke öppettider.

Tidsenlighet

Vi försöker att jobba med att ha hög tidsenlighet på marknaden. Skulle rekvisita, dräkter, marknadsstånd, varor eller dylikt inte möta våra krav förbehåller sig arrangörerna rätt att inte tillåta användandet/försäljningen av föremålen. Om Ni har några funderingar på huruvida Era varor eller stånd går inom ramen för detta eller frågor om hur Ni kan lösa saker så hjälper vi gärna till med råd.

Nedan står några punkter som kan vara bra att tänka på:

’ Plast och andra moderna material är inte tillåtet och använda synligt. Vi går enligt principen, det som inte syns finns inte. Detta innebär också att man inte kan använda ett modernt partytält och maskera pinnarna med tyg. Om man som besökare kan ana att modernt material finns under så syns det också.

‘Plastpresenningar får aldrig användas, ej heller moderna klämmor el. liknande som håller fast tältduken.

‘Tänk på att det är bra att ha ett keramiskkrus eller liknande till vatten i ståndet. Modern vattenflaska får absolut inte synas, samma sak gäller för tallrik, sked etc.

‘Prisskyltar är tillåtna men bör användas med försiktighet, (alltså vara diskreta och inte överallt). Vidare måste dessa göra i naturfärgad papp, på läder, skinn eller annat material som ser historiskt ut.

’ Alla varor måste vara av historiskt karaktär, Allt behöver inte vara efter fynd, men materialen måste vara tidsenliga och varan skall se ut som om den kunde ha funnits i annan tid. 

Om något är oklart över tidsenligheten tveka inte att höra av Er. 

Vid överträdelse mot arrangörenas regler om tidsenlighet eller då marknadsståndet ej hållits öppet under angivna tider så äger projektet Viking/medeltidsmarknad rätt att ta ut en straffavgift på 1000:-  Då det är frågan om dåligt skötande av tidsenlighet så kommer vi först att be er ta bort icke passande varor eller attiraljer, först om detta inge görs så kommer straffavgift att tas ut. Arrangören äger rätt av avhysa utställare från marknaden om regler inte följs.

Vi vill förtydliga att det inte är ok att ha plastpresenningar under marknadens öppettider. 

Ni som bor i moderna tält, hänvisas till separat tältplats.

För dig som visar ett levande hantverk, så finns möjlighet att stå på marknaden utan kostnad. Arrangörgruppen godkänner vilka som har rätt till detta. Om du vill komma för att visa ditt hantverks så använd ändå den vanliga anmälningsblanketten men förtydliga detta. Du har då även rätt till försäljning av ditt hantverk i mindre skala.

Skicka in ifylld anmälningsblankett tillsamman med bilder på produkter. Arrangören för Viking/medeltidsmarknaden förbehåller sig rätten att välja ut de utställare som får deltaga för att upprätthålla en god tidsenlig standard och kvalitet på varor. Samt för att hålla en god spridning bland produkter.

Efter intresseanmälan kommer Ni att få bekräftelse och kontrakt skickat till Er.

För info: Margaretha Tel. 0708-166492